Archifau Categori: Newyddion

Noson Gwylwyr S4C

Mae yna lawer o drafodaeth ynglyn a dyfodol S4C yn mynd yn ei flaen ar hyn o bryd ond dwi’n credu fod peryg nawr o ddrysu dau fater wahanol, sef cyllido’r sianel a’i chynnwys. Fe drefnwyd rhaglen arbennig ‘Noson Gwylwyr’ … Continue reading

Postiwyd yn Newyddion, Teledu | 3 Sylw

Cerdyn bws Iffy

Mae cwmni Bws Caerdydd wedi lansio ‘cerdyn clyfar’ heddiw gyda’r enw amheus ‘iff’ (tudalen Iff ar eu gwefan saesneg yn unig). Yn lle talu bob tro i fynd ar y bws mae’n bosib defnyddio’r cerdyn. Mae’n bosib llwytho’r cerdyn gyda … Continue reading

Postiwyd yn Newyddion, Y We | 6 Sylw

Brwydr y ffonau clyfar

Mae gan y BBC stori heddiw am gynnydd sylweddol yng nghwerthiant ffonau HTC. Dwi wedi sylwi ar lawer o mwy o bobl yn defnyddio ffonau Android gan HTC, yn enwedig merched. Yn ein swyddfa ni, mae iPhone gan bedwar dyn, … Continue reading

Postiwyd yn Newyddion, Technoleg | 3 Sylw

Costau cyfieithu

Mae yna rhywbeth yn drewi ynglyn a’r stori yma ynglŷn a chyfieithu gêm gyfrifiadurol. Dyw cyfieithu 30 mil o eiriau ddim yn mynd i gostio £16,500! Mae’n debygol mai geiriau unigol fyddai llawer o’r cynnwys yn hytrach na brawddegau llawn … Continue reading

Postiwyd yn Cymraeg, Newyddion | 1 Sylw

TAW piau hi

Wel mae’r cwsmer cynta wedi bod ar y ffôn yn dweud “O na, mae’r cyfradd VAT yn newid, beth am ein siop ar lein?”, er does dim byd wedi ei gyhoeddi eto. Dwi ddim yn gwybod os yw’r canghellor yn … Continue reading

Postiwyd yn Newyddion | 1 Sylw