Archifau Categori: Cyffredinol

Lle mae pethau’n mynd os nad ydw i’n gallu meddwl am gategori addas.

Gwefannau archif BBC Cymru

Diweddariad 9/9/2019 – wedi cael neges gan y BBC mai trafferthion technegol oedd ar fai a fod y gwefannau wedi eu hadfer erbyn hyn. Rwy newydd ddanfon yr ymholiad canlynol i’r BBC. Pam fod holl hen wefannau BBC Cymru wedi … Continue reading

Postiwyd yn Cyffredinol | 401 Sylw

Isdeitlau gorfodol S4C

Mae S4C wedi datgan eu bod am ddangos isdeitlau gorfodol (h.y. wedi llosgi ar y sgrîn) wythnos nesaf fel ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth isdeitlo. Mae hyn yn dilyn syniad dwl Tweli Griffiths ym mis Rhagfyr o roi isdeitlau … Continue reading

Postiwyd yn Cyffredinol | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Isdeitlau gorfodol S4C

Torri coeden

Sawl gweithiwr o’r cyngor sydd angen i dorri coeden? Ateb: 6. 1 i dorri’r goeden a 5 i sefyllian o gwmpas yn yfed mygiau o de: Roedd hi’n foncyff trwchus iawn chwarae teg felly fe gymerodd hi dros 4 awr … Continue reading

Postiwyd yn Cyffredinol | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Torri coeden

Brechdanau Cymraeg

Ers tro nawr ‘wi wedi gweld fan yn mynd o gwmpas Caerdydd gyda’r arwydd ‘Brechdanau Cymraeg’ ar ei ochr. Heddiw weles i’r gyrrwr yn tynnu mewn i brif adeilad Prifysgol Caerdydd, felly es i draw a gofyn iddo: “Beth yw’r … Continue reading

Postiwyd yn Cyffredinol | 3 Sylw

Llun y pennawd

Dwi wedi newid llun ar ben y dudalen o’r hen un diflas, hydrefol i dirlun mwy addawol. Dyw’r olygfa ddim yn bodoli mewn gwirionedd – mae’n lun cyfansawdd ffotosiop (neu Adobe® Photoshop®). Tynnwyd y lluniau gwreiddiol o ffenest fy swyddfa … Continue reading

Postiwyd yn Cyffredinol | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Llun y pennawd