Archifau Categori: Cyffredinol

Lle mae pethau’n mynd os nad ydw i’n gallu meddwl am gategori addas.

Gwefannau archif BBC Cymru

Rwy newydd ddanfon yr ymholiad canlynol i’r BBC. Pam fod holl hen wefannau BBC Cymru wedi diflannu? Dyma’r rhai oedd wedi nodi gyda “Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach” e.e. https://www.bbc.co.uk/cymru/cerddoriaeth neu … Continue reading

Postiwyd yn Cyffredinol | Gadael sylw

Isdeitlau gorfodol S4C

Mae S4C wedi datgan eu bod am ddangos isdeitlau gorfodol (h.y. wedi llosgi ar y sgrîn) wythnos nesaf fel ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth isdeitlo. Mae hyn yn dilyn syniad dwl Tweli Griffiths ym mis Rhagfyr o roi isdeitlau … Continue reading

Postiwyd yn Cyffredinol | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Isdeitlau gorfodol S4C

Torri coeden

Sawl gweithiwr o’r cyngor sydd angen i dorri coeden? Ateb: 6. 1 i dorri’r goeden a 5 i sefyllian o gwmpas yn yfed mygiau o de: Roedd hi’n foncyff trwchus iawn chwarae teg felly fe gymerodd hi dros 4 awr … Continue reading

Postiwyd yn Cyffredinol | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Torri coeden

Brechdanau Cymraeg

Ers tro nawr ‘wi wedi gweld fan yn mynd o gwmpas Caerdydd gyda’r arwydd ‘Brechdanau Cymraeg’ ar ei ochr. Heddiw weles i’r gyrrwr yn tynnu mewn i brif adeilad Prifysgol Caerdydd, felly es i draw a gofyn iddo: “Beth yw’r … Continue reading

Postiwyd yn Cyffredinol | 3 Sylw

Llun y pennawd

Dwi wedi newid llun ar ben y dudalen o’r hen un diflas, hydrefol i dirlun mwy addawol. Dyw’r olygfa ddim yn bodoli mewn gwirionedd – mae’n lun cyfansawdd ffotosiop (neu Adobe® Photoshop®). Tynnwyd y lluniau gwreiddiol o ffenest fy swyddfa … Continue reading

Postiwyd yn Cyffredinol | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Llun y pennawd