Archifau Categori: Cyffredinol

Lle mae pethau’n mynd os nad ydw i’n gallu meddwl am gategori addas.

Cofio Dad

Bu farw fy nhad bythefnos yn ôl. Roedd ei iechyd wedi bod fregus ers rhai blynyddoedd ond daeth y diwedd yn sydyn. Aeth mewn i’r ysbyty ar y dydd Gwener, a’i drin am niwmonia. Yr wythnos wedyn, dathlodd ei ben-blwydd … Continue reading

Postiwyd yn Cyffredinol | 2 Sylw

Torri coeden

Sawl gweithiwr o’r cyngor sydd angen i dorri coeden? Ateb: 6. 1 i dorri’r goeden a 5 i sefyllian o gwmpas yn yfed mygiau o de: Roedd hi’n foncyff trwchus iawn chwarae teg felly fe gymerodd hi dros 4 awr … Continue reading

Postiwyd yn Cyffredinol | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Torri coeden

Brechdanau Cymraeg

Ers tro nawr ‘wi wedi gweld fan yn mynd o gwmpas Caerdydd gyda’r arwydd ‘Brechdanau Cymraeg’ ar ei ochr. Heddiw weles i’r gyrrwr yn tynnu mewn i brif adeilad Prifysgol Caerdydd, felly es i draw a gofyn iddo: “Beth yw’r … Continue reading

Postiwyd yn Cyffredinol | 3 Sylw

Llun y pennawd

Dwi wedi newid llun ar ben y dudalen o’r hen un diflas, hydrefol i dirlun mwy addawol. Dyw’r olygfa ddim yn bodoli mewn gwirionedd – mae’n lun cyfansawdd ffotosiop (neu Adobe® Photoshop®). Tynnwyd y lluniau gwreiddiol o ffenest fy swyddfa … Continue reading

Postiwyd yn Cyffredinol | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Llun y pennawd

Pedwar Peth

Dwi ddim yn wir hoffi llenwi’r rhestrau ‘ma, ond gan fod Nic wedi fy pasio hwn mlaen i fi, wnai rhoi gynnig arni. Pedwar swydd dw i wedi’u cael Ffilmio gwaith ffordd yr M4 yn Llansawel (wel, profiad gwaith oedd … Continue reading

Postiwyd yn Cyffredinol, Rhithfro | 1 Sylw