Cerdyn bws Iffy

Mae cwmni Bws Caerdydd wedi lansio ‘cerdyn clyfar’ heddiw gyda’r enw amheus ‘iff’ (tudalen Iff ar eu gwefan saesneg yn unig).

Yn lle talu bob tro i fynd ar y bws mae’n bosib defnyddio’r cerdyn. Mae’n bosib llwytho’r cerdyn gyda arian o flaen llaw neu ar y bws, hyd at gyfanswm o 50 punt. ‘Does dim byd newydd iawn yn hyn – mi fydd llawer yn gyfarwydd a cherdyn Oyster yn Llundain a mae yna gynlluniau tebyg mewn nifer o ardaloedd yn Lloegr.

Y peth sy’n fy synnu i yw fod yn rhaid defnyddio arian ar y bws i ychwanegu at y credyd neu fynd i swyddfa Bws Caerdydd yn Wood Street. Dim sôn am dalu ar lein na system sy’n ychwanegu yn awtomatig fel sydd ar gerdyn Oyster. Mae’n debyg y bydd pobl sy’n talu am docyn tymor drwy ddebyd uniongyrchol yn cael credyd wedi ei ychwanegu i’r gerdyn ond ‘dyw hynny ddim gwerth i deithwyr achlysurol.

Yn y gwaith rydy’ ni wedi bod yn gweithio ar nifer o wefannau ‘top-up’ i gwmniau bysus o Loegr – yn wir mae’n rhan sylweddol o’n gwaith yn ddiweddar. ‘Dyw e ddim yn syml mae’n wir, a mae tipyn o gymlethdodau wedi codi yn ein gwaith ni. Er hyn, mae rheoli cyfrifon a thalu am bethau fel hyn ar lein yn nodwedd reit sylfaenol i unrhyw wasanaeth ers blynyddoedd maith.

Beth yw hi nawr.. bron yn 2011? Croeso i Gaerdydd.. dinas ar flaen y gad.

Postiwyd y cofnod hwn yn Newyddion, Y We. Llyfrnodwch y paraddolen.

6 Responses to "Cerdyn bws Iffy"