Radio Digidol

Mae’r BBC wedi cyhoeddi y bydd radio digidol (DAB) yn ehangu i dri drosglwyddydd newydd yng Nghymru, sef Blaenplwyf, Preseli a Llanddona, yn ystod y flwyddyn nesaf.

Mae’n bosib fod y sylw i radio digidol wedi lleihau yn y blynyddoedd diwethaf gan fod sianeli radio i’w clywed ar lein a thrwy setiau teledu digidol. Er hyn mae angen parhau i ehangu cyrhaeddiad DAB gan ei fod yn cynnig posibiliadau diddorol ar gyfer y dyfodol – sianeli arbennigol fel Radio Acen er enghraifft, sydd ar gael yn ardal Abertawe.

Postiwyd y cofnod hwn yn Radio, Technoleg. Llyfrnodwch y paraddolen.