Wedi drysu.com

Mae gen i deimladau cymysg am gwmnïau sy’n defnyddio’r iaith Gymraeg fel arf marchnata. Ar yr un llaw, mae’n beth da i weld cwmniau Cymreig yn dangos eu hunaniaeth yn enwedig os ydyn nhw’n gwmnïau sy’n gweithredu drwy wledydd Prydain neu ymhellach. Mae’n helpu gwrthbrofi y ddadl fod yr iaith yn gallu dieithro y di-Gymraeg neu’r unieithog.

Ar y llaw arall mae’n gallu edrych fel Cymreigeiddio er mwyn sioe yn unig – fel rhoi ‘Cymru’ mewn enw corff fel pebai hynny yn datrys popeth.  Beth yw’r pwynt i gwmni ddefnyddio’r Gymraeg yn eu marchnata os nad ydyn nhw’n cynnig gwasanaethau yn yr iaith?

Y cwmni diweddaraf i wneud hyn yw confused.com a’i mascot newydd Breian y robot. Dwi’n gweld Breian bob dydd am ei fod yn byw yn yr un adeilad lle mae fy swyddfa i. Mae Breian wedi ‘dysgu Cymraeg’ a nawr yn postio ambell i neges yn Gymraeg ar Twitter a YouTube.

Wrth gwrs, dyw meddalwedd Breian ddim yn berffaith a weithiau mae’n cyfieithu’n anghywir fel y gwelwch o’i gyfieithiad o ‘car park’:

Breian y Robot Car Parcio

Mae’r fideo hynny wedi ei gymeryd lawr erbyn hyn. Faint o Gymraeg sydd can confused.com felly? Dyw’r gwefannau ddim yn Gymraeg a dwi ddim wedi clywed eu bod yn cynnig gwasanaethau Cymraeg. Ai gimic yw Breian a’i gar parcio felly?

Postiwyd y cofnod hwn yn Cymraeg, Iaith. Llyfrnodwch y paraddolen.