Samplo Saunders

Mae araith radio Saunders Lewis ‘Tynged yr Iaith’ wedi cael ei ddefnyddio mewn amryw ffyrdd dros y blynyddoedd. Nid y geiriau a’r neges yn unig sy’n atyniadol – roedd gan Saunders lais ac acen eitha unigryw; llais hynafol, diwylliedig, sydd fel ryw adlais o hen dderwydd o gyn-hanes. Mae ansawdd y recordiad yn ychwanegu at y naws arall-fydol?

Felly mae’r araith yn berffaith ar gyfer ei samplo mewn cerddoriaeth. Mae rhai yn cael fwy o lwyddiant nac eraill.

Dyma un Y Bwgan

Ond does neb wedi gwneud defnydd gwell ohono na Ty Gwydr gyda ‘Rhyw Ddydd’

All rhywun feddwl am enghreifftiau arall?

Postiwyd y cofnod hwn yn Cerddoriaeth, Iaith. Llyfrnodwch y paraddolen.