Radio Cymru a iPlayer

Mae’r BBC wedi cyhoeddi y bydd yr iPlayer yn dechrau cefnogi rhaglenni HD sydd yn newyddion da. Er fe fydd rhai o’r darparwyr rhyngrwyd yn dechrau cwyno eto y bydd hyn yn creu straen ar eu rhwydweithiau. Mewn gwirionedd y straen ar eu model busnes yw’r broblem a mae’n hawdd rhoi’r bai ar y BBC er fod YouTube yn gyfrifol am lawer mwy o’r ffrydiau fideo ar y rhwyd o fewn y deyrnas anunedig.

Mae yna dal waith i’w wneud ar yr iPlayer o ran darpariaeth Radio Cymru. Os ydw i eisiau gwrando ar Radio Cymru yn fyw ar-lein (nid mod i’n dymuno gwneud fel arfer), dwi’n cael y neges “To play please first install Real Player”. Beth? Dwi ddim eisiau dychwelyd i’r 1990au diolch yn fawr. Ydi Radio Cymru yn rhyw fath o ‘frawd bach’ sy’n cael ei esgeuluso o ran datblygiadau ynghlwm a’r iPlayer?

Postiwyd y cofnod hwn yn Radio, Y We. Llyfrnodwch y paraddolen.

One Response to "Radio Cymru a iPlayer"