S4C ac aitsh di

Mae’r defnydd o ffurf HD (manylder uwch yw’r term safonol sydd gan S4C) wrth ffilmio rhaglenni yn dod yn fwy cyffredin er fod y costau yn uwch. Mae rhai pobl yn dilorni’r dechnoleg (fel arfer y bobl hynny sydd ddim yn gallu fforddio teledu HD) gan ddweud nad yw’r llun yn well na DVD cyffredin.

Fe brynais i deledu HD 37″ yr haf diwethaf a doedd dim rhaid gwario ffortiwn, ond does gen i ddim ffynhonnell o raglenni HD heblaw o’r cyfrifiadur. Felly dwi wedi bod yn islwytho rhaglenni HD o’r rhyngrwyd a mae’n hawdd gweld ansawdd uchel y llun. Prynu chwaraewr Blu-ray fydd y cam nesa nawr fod y fformat hwnnw wedi ennill y frwydr.

Sylwais i fod y gyfres newydd Natur Cymru ar S4C wedi ei ffilmio mewn HD. Ar hyn o bryd does gan S4C ddim modd i ddarlledu rhaglenni HD yn eu gogoniant llawn, felly wnes i ddanfon ebost at wifren gwylwyr y sianel:

Mae’r gyfres newydd yma yn edrych yn wych, o ran cynnwys a diwyg. Mae llawer o ffys wedi wneud am y ffaith fod y gyfres wedi ei recordio mewn HD.

Ond ni fydd hi’n bosib i unrhyw yn weld y cynnwys ar ei ansawdd uchaf ar sianeli S4C, nawr neu yn y dyfodol agos – os byth.

A oes unrhyw gynlluniau i wneud peth o’r deunydd ar gael drwy ddulliau amgen e.e. ar y we, yn yr un modd a wnaeth y BBC gyda Planet Earth.

Dyma’r ymateb ges i:

Mae’r gyfres Natur Cymru wedi ei saethu ar ffurf HD, er, ni fydd hi’n bosib i wylio’r fersiwn HD ar hyn o bryd.

Ie, dyna pam o’n i’n gofyn y cwestiwn.

Ymhen rhai blynyddoedd – 2012 yw’r flwyddyn dan sylw, bwriedir medru darlledu rhai rhaglenni S4C mewn HD

O reit. Does dim rheswm technegol pam na allai sianel S4C HD fodoli ar system Freesat pan fydd yn lansio nes ymlaen eleni (mi fydd y gost i’r sianel yr un fath nawr ac yn 2012).

Fe fydd modd gwylio’r gyfres hon ar-lein – s4c.co.uk/gwylioyma – ac mae gwefan gynhwysfawr, s4c.co.uk/naturcymru i gyd-fynd â hi

Ie, dwi’n gwybod. Mae’n wefan da iawn hefyd, ond clipiau ansawdd isel sydd yno, yn wahanol i wefan Planet Earth fel wnes i sôn amdano.

Dwi’n meddwl mai’r unig obaith o weld y rhaglen HD y ddegawd hon yw os fydd S4C yn llwyddo gwerthu’r gyfres i sianel ryngwladol fel Discovery HD neu rhywle tebyg.

Postiwyd y cofnod hwn yn Technoleg, Teledu. Llyfrnodwch y paraddolen.