Porthddwl

Dwi’n eitha hoffi gwefan gymunedol ‘gwe 2.0’ Heddlu Gogledd Cymru. Mae’n edrych fel fod prif swyddogion a heddweision cymunedol yn cyfrannu i’r wefan. Yn anffodus felly, does dim cynnwys Cymraeg i’w weld yno, ddim hyd yn oed ar flog y prif gopyn (oedd ar gael yn Gymraeg yn wreiddiol dwi’n siwr).

O edrych ar yr ychydig o Gymraeg sydd ar y wefan, y gair wnaeth daro fi oedd ‘Porthol’. Pwy ddiawl sydd wedi cyfieithu hwn ‘te? Porth yw’r cyfieithiad arferol o ‘portal’, ond mae’n edrych fel petai rhywun wedi edrych yn ei Briws, gweld ‘porthol’, ac anwybyddu’r Anat sy’n golygu ei fod yn cael ei ddefnyddio yn y maes anatomeg.

Postiwyd y cofnod hwn yn Blogiau, Y We. Llyfrnodwch y paraddolen.