ymgyrchchwaraedysgutyfucymru

Mae lansiad yr ymgyrch ‘Chwarae Dysgu Tyfu’ gan y Cynulliad yn enghraifft dda o sut i beidio trefnu ymgyrch aml-gyfrwng. Ni fydde’r hysbysebion teledu cawslyd ddim yn rhy ddrwg heblaw’r ffaith fod y fersiwn Cymraeg yn edrych fel petai e wedi cael ei ddybio’n wael.

Dyddie ‘ma, y cyfeiriad gwe yw’r peth pwysica mewn hysbyseb o’r fath, a mae nhw wedi dewis dangos chwaraedysgutyfucymru.gov.uk – sydd ddim yn bodoli, er y galle weithio. Mae angen y www ar y blaen i fod yn gywir. Hyd yn oed wedyn mae’r cyfeiriad yn anodd i’w gofio – wnes i gymryd tri cais cyn cael yr un iawn (a roedd hynny gyda’r fantais o allu edrych lan y cyfeiriad yn y DNS). Beth sydd yn bod gyda cymru.gov.uk/chwaraedysgutyfu ? Neu cymru.gov.uk/chdt ?

Dyw’r wefan ei hun, pan ddewch chi o hyd iddi, ddim yn ddrwg, heblaw am ychydig o wallau fel ‘Home’ a ‘Lincs’ (o’n i’n meddwl fod ni wedi penderfynu ar ‘Dolenni’ ers o leia 1995? Mi fyddai ‘tudalennau’ neu ‘cynnwys’ hyd yn oed yn well am eu bod yn ddolennau mewnol).

Ond beth sy’n sefyll mas ar y dudalen flaen i fi yw’r cwestiwn annealladwy os nad amheus “Ydych chi’n am drin plant?”

hafan

Postiwyd y cofnod hwn yn Newyddion, Y We. Llyfrnodwch y paraddolen.

One Response to "ymgyrchchwaraedysgutyfucymru"