Pedwar Peth

Dwi ddim yn wir hoffi llenwi’r rhestrau ‘ma, ond gan fod Nic wedi fy pasio hwn mlaen i fi, wnai rhoi gynnig arni.

Pedwar swydd dw i wedi’u cael

 1. Ffilmio gwaith ffordd yr M4 yn Llansawel (wel, profiad gwaith oedd e)
 2. Rhedeg caffi seiber yn y Steddfod
 3. Rhaglennwr gwefannau
 4. Gweinyddwr TG

Pedwar ffilm gallaf eu gwylio drosodd a throsodd

 1. Bladerunner
 2. The Italian Job (y gwreiddiol)
 3. Toy Story
 4. Y Dyn Nath Ddwyn y Dolig

Pedwar lle dw i wedi byw ynddyn nhw

 1. Penarth
 2. Caerdydd
 3. Bangor
 4. Aberystwyth

Pedwar rhaglen teledu dw i eu caru

Dwi am roi rhaglenni sy’ wedi bod mlaen yn ddiweddar.

 1. Stargate Atlantis/SG1
 2. Green Wing
 3. Time Team
 4. House

Pedwar lle dw i wedi bod ar wyliau

 1. Llydaw
 2. Dyfnaint
 3. Yr Alban (Caeredin, St Andrews)
 4. Ty Ddewi

Pedwar o’m hoff brydau bwyd

 1. Bîns ar dost
 2. Spaghetti Bolognese
 3. Hufen Ia Joe’s (ydi hwnna’n fwyd?)
 4. Cinio dydd Sul

Pedwar gwefan dw i’n ymweld â nhw bob dydd

 1. maes-e (ofiysli)
 2. Bloglines fel porth i llwyth o wefannnau arall
 3. Guardian
 4. New Scientist

Pedwar lle hoffwn i fod yn y munud hwn

 1. Yn y gwely
 2. Yn y bath
 3. Yn y gadair esmwyth
 4. Ar y lleuad

Pedwar blogiwr dw i’n eu tagio

Fyddwn ni wedi tagio pawb yn y byd blogio Cymraeg o fewn wythnos..

 1. Newydd Sbon (der mla’n Huw)
 2. Byd Hyfryd (person dirgel tu hwnt)
 3. Dotio (Mair)
 4. Crochenwaith
Postiwyd y cofnod hwn yn Cyffredinol, Rhithfro. Llyfrnodwch y paraddolen.

One Response to "Pedwar Peth"