Archifau Categori: Newyddion

Stori’r Byd

Mae’r Cymry yn hoff iawn o siarad, o bwyllgora, ac o beidio mentro gyda unrhywbeth heblaw fod rhyw grant ar gael. Dyma saga trist Y Byd: Tachwedd 2001 – Ymchwil ar sefydlu papur dyddiol Cymraeg Ebrill 2002 – Papur dyddiol … Continue reading

Postiwyd yn Newyddion, Y We | 5 Sylw

Marwolaeth tywysog Harri

Wythnos nesa mi fydd y cerflunydd dadleuol Daniel Edwards yn arddangos ei gerflun newydd sy’n ‘coffau’ y tywysog Harri a’r ffaith na aeth allan i Iraq gyda gweddill ei gatrawd. Fel darn o gelf mae’n bryfoclyd a wedi creu digon … Continue reading

Postiwyd yn Newyddion | 1 Sylw

Di-wifr, o ddifri

Mae’r garfan ‘hetiau tin-ffoil’ wrthi eto yn lledu ofn ynglŷn a technoleg di-wifr. Does dim tystoliaeth fod unrhyw niwed yn deillio o’r dechnoleg ond rhaid meddwl am y plantos! Mae ymbelydredd electromagnetic llawer mwy pwerus wedi ei ddar-lledu o fastiau … Continue reading

Postiwyd yn Gwyddoniaeth, Newyddion, Technoleg | 2 Sylw

ymgyrchchwaraedysgutyfucymru

Mae lansiad yr ymgyrch ‘Chwarae Dysgu Tyfu’ gan y Cynulliad yn enghraifft dda o sut i beidio trefnu ymgyrch aml-gyfrwng. Ni fydde’r hysbysebion teledu cawslyd ddim yn rhy ddrwg heblaw’r ffaith fod y fersiwn Cymraeg yn edrych fel petai e … Continue reading

Postiwyd yn Newyddion, Y We | 1 Sylw

Pot Nwdls

Weithiau mae’r Cymry yn cael eu portreadu fel twpsod di-hiwmor sy’n methu cymryd jôc. Weithiau dwi’n cytuno fod hyn yn wir, o weld heddiw fod 37 o gwynion wedi’u derbyn am hysbyseb dychanol Pot Noodle – gan bobl nad oedd … Continue reading

Postiwyd yn Newyddion, Teledu | 1 Sylw