Archifau Categori: Teledu

Noson Gwylwyr S4C

Mae yna lawer o drafodaeth ynglyn a dyfodol S4C yn mynd yn ei flaen ar hyn o bryd ond dwi’n credu fod peryg nawr o ddrysu dau fater wahanol, sef cyllido’r sianel a’i chynnwys. Fe drefnwyd rhaglen arbennig ‘Noson Gwylwyr’ … Continue reading

Postiwyd yn Newyddion, Teledu | 3 Sylw

Bocsys digidol Freeview HD

Mae hwn yn gofnod reit hir am focsys digidol Freeview a fy ymchwil i wrth drio prynu un newydd! Dwi’n gwylio teledu digidol ar Freeview, gyda recordydd fideo personol (Personal Video Recorder neu PVR). Mae’r bocs sydd gen i – … Continue reading

Postiwyd yn Technoleg, Teledu | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Bocsys digidol Freeview HD

Rhaglen creu rhaglenni

Peidiwch gofyn sut ond dwi wedi cael gafael ar raglen sy’n cael ei ddefnyddio yn fewnol gan S4C. Dwi wedi ei roi ar y we i bawb gael ei weld. Mae’r teclyn yn creu syniadau ar gyfer rhaglen, ar hap, … Continue reading

Postiwyd yn Cyfryngau, Teledu | Tagged | 5 Sylw

S4C Manylder Uwch

Mae S4C wedi gofyn i’w gwylwyr am gynigion i enwi eu sianel newydd fydd yn darlledu yn HD (yn glyfar iawn, mae nhw’n osgoi y gair ‘cystadleuaeth’). Felly dyma rhai o fy nghynigion i. Does dim rheidrwydd i ddefnyddio ‘S4C’ … Continue reading

Postiwyd yn Iaith, Teledu | 3 Sylw

Galw Gari

Fe gafwyd sylw wrth basio am Gari Williams ar Wedi 7 neithiwr a wnaeth hynny wneud i fi hel atgofion. Roedd e yn un o’n diddanwyr gorau yn yr 80au, yn ogystal a bod yn ddyn hyfryd. Bu farw yn … Continue reading

Postiwyd yn Fideo, Teledu | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Galw Gari