Gwefannau archif BBC Cymru

Diweddariad 9/9/2019 – wedi cael neges gan y BBC mai trafferthion technegol oedd ar fai a fod y gwefannau wedi eu hadfer erbyn hyn.

Rwy newydd ddanfon yr ymholiad canlynol i’r BBC.


Pam fod holl hen wefannau BBC Cymru wedi diflannu? Dyma’r rhai oedd wedi nodi gyda “Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach” e.e. https://www.bbc.co.uk/cymru/cerddoriaeth neu https://www.bbc.co.uk/cymru/lleol.

Ar hyn o bryd nid yw’r gwefannau cyfatebol o fewn www.bbc.co.uk/wales wedi ei archifo.

Yn ôl cofnod blog “Labelling BBC Online’s archived websites” mae’n dweud

“Normally, we don’t delete content unless it presents a risk of causing harm or damage today …In general, once a piece of content is published on BBC Online, it should stay there, and we’re committed to making sure it remains available for generations to come.”

Ar y dudalen Archif BBC Cymru (sydd hefyd wedi diflannu) mae’n dweud “Yn ein barn ni, mae’r gwefannau hyn fel arfer yn cynnwys llawer o wybodaeth ynglŷn â’r rhaglen neu’r digwyddiad a allai fod o ddiddordeb yn y dyfodol. Nid ydym am ddileu tudalennau y gallai defnyddwyr fod wedi eu nodi fel ffefrynnau neu sydd wedi’u cysylltu â nhw mewn ffyrdd eraill.”

Rwy’n llwyr gytuno.

Mae yna lawer iawn o wybodaeth ddefnyddiol tu hwn ar y gwefannau a does dim llawer o ots os oes rhai elfennau wedi torri e.e. fideos mewn hen fformat. Mae llawer o’r tudalennau yn ffynhonnell i ffeithiau ar Wicipedia. Mae’r gwefannau wedi ei archifo yn rhannol ar web.archive.org ond mae llawer o gysylltiadau allanol i’r hen wefannau a mae’r URLs yn dal i ddod fyny mewn chwiliadau ar beiriannau chwilio.

Mae rhestr llawn o’r gwefannau coll ar gael fan hyn:

Yn edrych ymlaen at eich ymateb.

Postiwyd y cofnod hwn yn Cyfryngau, Y We. Llyfrnodwch y paraddolen.