Arolwg rhan 2: gwefannau diogel awdurdodau lleol Cymru

Dyma ail ran yr arolwg o ddiogelwch ar wefannau (gweler rhan 1) yn edrych yn benodol ar wefannau yr awdurdodau lleol. Mae 22 ohonynt ar hyn o bryd er fod ad-drefnu ar y gweill.

Wrth wneud yr arolwg yma, fe ddaeth hi’n amlwg i mi pa mor wastraffus yw cael 22 o wefannau unigol, i gyd o safon amrywiol. Er hynny mae llawer o’r wybodaeth ar wefannau y cynghorau yn benodol i’w ardal a mae yna fantais pendant i gadw hynny mor lleol a phosib.

Mae yna adrannau ar y gwefannau hyn lle mae diogelwch yn hollbwysig gan fod modd gwneud pob math o daliadau i’r cynghorau ar lein a gwneud ymholiadau a allai gynnwys gwybodaeth breifat.

Fe brofwyd yr holl wefannau yma ar 2014-11-27

Awdurdod Lleol Sgôr Nodiadau
Caerdydd A- SSL ar bopeth
Sir Benfro A- Ffurflenni ar secure1.pembrokeshire.gov.uk/ Taliadau ar payments.pembrokeshire.gov.uk
Sir y Fflint A- Dim SSL ar ffurflenni. Taliadau yn allanol ar SSL (Civica)
Torfaen A- Dim SSL ar ffurflenni. Taliadau yn allanol ar SSL (Civica)
Rhondda Cynon Taf A- Dim SSL ar ffurflenni. Taliadau yn allanol ar SSL (Civica)
Bro Morgannwg A- Dim SSL ar ffurflenni. Taliadau ar payments.valeofglamorgan.gov.uk
Abertawe A-,C Ffurflenni ar SSL. Taliadau yn allanol ar SSL (Civica)
Sir Fynwy A-,C Ffurflenni ar SSL forms.monmouthshire.gov.uk Taliadau yn allanol ar SSL (Civica)
Wrecsam A-,C Ffurflenni ar SSL. Taliadau yn allanol ar SSL (Civica)
Sir Ddinbych B SSL ar bopeth
Merthyr Tudful B Ffurflenni ar SSL. Taliadau ar SSL payments.merthyr.gov.uk
Conwy B Ffurflenni a thaliadau ar SSL.
Blaenau Gwent B Dim SSL ar ffurflenni. Taliadau yn allanol ar SSL (Capita)
Pen-y-bont ar Ogwr B Dim SSL ar ffurflenni. Taliadau yn allanol ar SSL (Capita)
Sir Gaerfyrddin B Dim SSL ar ffurflenni. Taliadau yn allanol ar SSL (Capita)
Sir Geredigion B Dim SSL ar ffurflenni. Taliadau yn allanol ar SSL (Capita)
Gwynedd B Dim SSL ar ffurflenni. Taliadau yn allanol ar SSL (Capita)
Ynys Môn B Dim SSL ar ffurflenni. Taliadau yn allanol ar SSL (Capita)
Castell-nedd Port Talbot B Dim SSL ar ffurflenni. Taliadau yn allanol ar SSL (Capita)
Caerffili B,F Ffurflenni ar SSL. Taliadau ar SSL payments.caerphilly.gov.uk
Powys B,F Ffurflenni ar SSL. Taliadau ar SSL onlinepayments.powys.gov.uk

Mae’r canlyniadau yma yn eitha da ar y cyfan. Dwi wedi rhestru rhain yn ôl gradd a sut mae nhw’n delio gyda ffurflenni yn gyffredinol. Mae Caerdydd a Sir Ddinbych yn haeddu canmoliaeth am roi’r wefan gyfan ar SSL.

Mae nifer o’r cynghorau yn defnyddio gwasanaethau allanol i gymeryd taliadau felly mae nhw’n manteisio ar wasanaeth canolog sy’n cael eu ddefnyddio gan nifer o gyrff.

Fe wnes i brofi rhai o’r gwefannau yma cwpl o fisoedd yn ôl a dwi wedi gweld gwelliannau yn barod o ran gwefannau newydd yn cael eu lansio gan rai cynghorau a ffurflenni ymateb yn cael eu diogelu. Mae rhai graddau wedi disgyn o A i A- yn yr un cyfnod – sydd mwy neu lai yn ddibwys ond mae’n dangos sut mae angen cadw golwg gyson ar y gwasanaethau hyn.

Postiwyd y cofnod hwn yn Technoleg, Y We. Llyfrnodwch y paraddolen.

One Response to "Arolwg rhan 2: gwefannau diogel awdurdodau lleol Cymru"