Ydi’r camera yn caru Carwyn?

Ers 2009 mae gan Llywodraeth Cymru sianel ar YouTube sy’n cyhoeddi pigion achlysurol am waith y llywodraeth a datganiadau gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones. Dyw e ddim yn arbennig o boblogaidd a pwy all feio pobl am hynny?

Ddoe, ddiwrnod yn gynnar, fe gyhoeddwyd cyfarchiad Dydd Gŵyl Dewi gan Carwyn Jones, yn saesneg yn unig. Dwi’n siwr y bydd fersiwn Cymraeg yn dilyn, unrhyw flwyddyn nawr. Ond nid dyna pwynt y cofnod hwn – fy nghwestiwn i yw pam fod cysylltiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru mor ddiawledig o amaturaidd? Mae’n debyg fod y fideo yma wedi ei gynhyrchu gan ac ar gyfer ‘Croeso Cymru’ sy’n rhan o’r llywodraeth ers diddymu Bwrdd Croeso Cymru.

Anghofiwn am y cynnwys am nawr. Dyma fy sylwadau ar agweddau technegol y fideo:

  • Mae’r fideo yn y safon isaf posib ar YouTube (240p)
  • Mae’r gymhareb agwedd yn anghywir felly mae’r llun wedi ei gywasgu (efallai mewn ymgais i leihau bloneg y prif weinidog)
  • Mae’r sain ar y sianel chwith yn unig ac yn ddistaw.
  • Ydi Carwyn yn eistedd mewn cwpwrdd? Sdim angen ffurfioldeb desg ond nag oes cefndir fwy addas ar gael? Beth am olygfa i sefydlu’r lleoliad cyn yr olygfa agos? Beth am sioe o gennin pedr neu faner Dewi Sant?
  • Mae’r goleuo yn wael a ddim yn ffafriol iawn i bryd a gwedd Carwyn.
  • Efallai fod colur yn mynd dros ben llestri ond feddyliodd neb am gribo’r gwallt ‘na?

Mae sgript y cyfarchiad yn weddol er ychydig yn sych ac yn cael ei ddarllen yn dda fel mae Carwyn Jones yn arfer ei wneud. Ond mae amaturiaeth y cynhyrchiad yn embaras. Fel dywedodd Dewi Sant – gwnewch y pethau bychain.

Does dim angen mynd yn rhy wlatgarol ac Americanaidd ond fe fyddai meddwl am y pethau bychain yn y fideo uchod wedi gallu gwneud cymaint fwy i gyflwyno Cymru i’r byd gyda delwedd modern a hyderus.

Dydd Gŵyl Dewi Sant Hapus i bawb.

Postiwyd y cofnod hwn yn Fideo, Gwleidyddiaeth. Llyfrnodwch y paraddolen.

One Response to "Ydi’r camera yn caru Carwyn?"