Bloglines yn cau lawr

Dwi wedi bod yn defnyddio Bloglines i ddarllen crynodeb o flogiau a newyddion ers 2004 (pan wnaeth Nic ei grybwyll fan hyn). O’n i’n hapus iawn gyda’r gwasanaeth a roedd e’n hwylus iawn.

Mae e wedi bod yn amlwg ers tipyn nad oedd perchennog y cwmni (Ask.com) yn ymroddgar iawn i’r gwasanaeth (does dim tâl i’w ddefnyddio a dwi ddim yn siwr os oedden nhw’n gwneud unrhyw arian ohono). Roedd ‘gwallau mewnol’ yn ymddangos drwy’r amser a dwi’n sylwi erbyn hyn mod i wedi bod yn colli llawer iawn o gofnodion.

Mae Bloglines yn cael ei gau ar Hydref 1af a maen nhw’n rhoi’r bai ar Twitter a Facebook. Dwi ddim wedi fy argyhoeddi gyda eu dadl nhw – efallai mai esgus yw e.

Beth bynnag, wnes i roi cynnig ar Google Reader yn 2005 a 2007 a doeddwn i ddim yn ffan (mae cofnodion maes-e yn ddefnyddiol iawn i gofio’r pethe ‘ma). O’n i’n gyndyn o newid i’r gwasanaeth hwn gan Google, a mi wnes i dreulio peth amser yn rhoi cynnig ar wasanaethau amgen fel Feed Bucket ac Alesti.

Yn y diwedd, wnes i benderfynu mai Google Reader oedd y wefan mwya hwylus a defnyddiol – dwi wedi symud ar draws ers tua wythnos a dwi’n eitha hapus.

Yn ôl logiau’r gweinydd, mae tua 15 o danysgrifwyr yn defnyddio Bloglines o hyd. Felly os ydych chi heb symud o Bloglines eto alla’i argymhell symud i Google Reader, ond dwedwch os oes yna wefannau arall sydd hyd yn oed yn well!

Postiwyd y cofnod hwn yn Blogiau, Y We. Llyfrnodwch y paraddolen.

5 Responses to "Bloglines yn cau lawr"