Cerddoriaeth Cymraeg a breindaliadau

Ers 2007 mae’r cwmni sy’n casglu breindaliadau cerddoriaeth ar ran cyfansoddwyr – ‘PRS for Music’ wedi bod yn torri’r taliadau ar gyfer cerddoriaeth sy’n cael ei chwarae ar Radio Cymru; cam oedd yn bygwth bywoliaeth nifer o gyfansoddwyr ac artistiaid Cymraeg. Fe ffurfiwyd mudiad ‘Y Gynghrair’ gan y diwydiant yng Nghymru i ymateb i ac ymladd yn erbyn y newidiadau.

Fe gomisiynwyd adroddiad i edrych ar y posibilrwydd o greu corff Cymreig i gasglu breindaliadau. Awduron yr adroddiad yw Arwel Elis Owen a Deian ap Rhisiart a mae’r adroddiad nawr wedi ei gyhoeddi ar wefan Y Gynghrair.

Mae’r adroddiad yn argymell sefydlu corff newydd i Gymru fel dewis amgen i’r PRS.

Yn yr adroddiad, nid yw S4C na’r BBC yn gweld angen am gorff arall gan ddweud fod y sefyllfa bresennol gyda’r PRS yn foddhaol a fod llawer o waith wedi ei wneud ar systemau er mwyn hwyluso’r defnydd o gerddoriaeth ar rhaglenni’r sianel.

Mae’r adroddiad yn cydnabod hynny drwy ddweud “Mae ymateb ac agwedd BBC Cymru a S4C tuag at y corff yn mynd i fod yn allweddol“.

Sgwn i sut fydd pennaeth dros-dro y sianel (rhywun o’r enw Arwel Elis Owen) yn ymateb i’r adroddiad felly?

Postiwyd y cofnod hwn yn Cerddoriaeth. Llyfrnodwch y paraddolen.

2 Responses to "Cerddoriaeth Cymraeg a breindaliadau"