Llywodraeth y Cynulliad ar YouTube

Fe wnaeth Vaughan Roderick sôn rhai diwrnodau nôl fod sianel YouTube newydd ar gael o dan yr enw ‘Government of Wales’ ac yn wir mae’n ymddangos ar yr olwg gynta i fod yn sianel swyddogol.

Mae’r sianel yn dweud ei fod yn cynnig “information about Government News a (sic) general information about how the WAG and the National Assembly for Wales works”.

Ond mae yna rywbeth od iawn am y fideos sydd arno – dyw e ddim yn teimlo i fi fel rywbeth swyddogol o gwbl. Gyda llaw fe gafodd sianel ‘LlywodraethCymru’ ei greu hefyd nôl ym mis Mawrth 2009, ond does dim byd arno. Fe gafodd y sianel ‘GovernmentofWales’ ei greu ar y 30ain Hydref 2009 a dwi ddim yn meddwl fod unrhyw gysylltiad rhwng y ddau.

Mae’r fideos i weld yn slic ar yr wyneb am eu bod nhw yn defnyddio yr holl driciau a’r traciau sain sydd ar gael yn iMovie. O ran y cynnwys mae nhw’n amatur ac yn weddol ddi-bwynt. Mae yna fideo un munud o hyd a’i unig bwrpas yw dangos dau baragraff am gyfarfod y pwyllgor cyllid sydd wedi ei dynnu o stori gan y BBC! Os ydi hwn yn sianel swyddogol na fyddech chi’n disgwyl cyfweliad bach byr gan y gweinidog dan sylw – hynny yw rhywbeth gwerth ei roi ar ffurf fideo? Does dim byd yn y fideos yma na fyddech chi’n gallu darllen mewn 10 eiliad yn lle eistedd drwy fideo 60 eiliad.

Mae nifer o fideos arall yn dangos achlysuron ‘dadleuol’ a ddigwyddodd flynyddoedd yn ôl – ‘Dafydd Wigley storms out’ (yn 1999) er enghraifft. Mae rhain yn cael eu cyflwyno heb esboniad na’r cyd-destun. Nawr mae hwn yn honni bod yn sianel y ‘Llywodraeth’ yn hytrach na’r Cynulliad fel corff, felly mi fydden i’n disgwyl ambell gic tuag at yr wrth-bleidiau, ond ai dyma y ffordd y mae Llywodraeth Cymru am gyflwyno eu hun? Ydi hwn yn helpu ein dealltwriaeth o Lywodraeth y Cynulliad a sut mae’n gweithredu?

Mae fideo rhyfedd arall yn sôn am app Cymraeg i’r iPhone. Nawr fe gyhoeddwyd rhywbeth am hynny ym mis Awst, ond dwi ddim yn defnyddio iPhone felly dwi ddim yn siwr os unrhyw ddatblygiadau arall (does dim byd newydd i’w weld ar y we). Mae’r testun yn y fideo yn cloi gyda’r sylw “The Minister for Heritage and Welsh Language made not (sic) comment” – a nid hynny yw ei deitl iawn ‘ta beth.

Fy nghwestiwn yw felly – ydi hwn wir yn sianel ‘swyddogol’ gan y Llywodraeth neu yn beiriant propaganda gan y boi ‘na sy’n ‘ymchwilydd’ i aelod Llafur? Os y cynta, mae’r sianel yn tipyn o jôc fel ffynhonell ‘swyddogol’ o wybodaeth gan y Llywodraeth. Os yr ail beth sy’n wir, yna dwi’n synnu dim a mae’n dweud i mi nad yw hon yn sianel i’w gymryd o ddifri.

Wrth gwrs, efallai fod y sianel yn adlewyrchiad perffaith o Lywodraeth y Cynulliad – amaturiaid anaeddfed sydd ddim wedi deall sut i gyflwyno gwybodaeth i’r cyhoedd, yn enwedig yn y cyfryngau newydd?

Postiwyd y cofnod hwn yn Fideo, Gwleidyddiaeth. Llyfrnodwch y paraddolen.

5 Responses to "Llywodraeth y Cynulliad ar YouTube"