Golwg 360 beta fersiwn 2

Mae gwefan Golwg 360 yn ‘cael ei hail-ddylunio’, un tudalen ar y tro. Dyma’r neges ddoe:

Mae gwefan Golwg360 yn cael ei hail-ddylunio. Rydyn ni hefyd yn ffreshau Lle Pawb. Felly, bydd yr is-wefannau yn diflannu am ychydig ddyddiau’n awr ac yn dod yn ôl ddydd Gwener, Gorffennaf 3 – gyda’r tudalennau newyddion ar eu newydd wedd. Diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth.

Prynhawn ‘ma fe aeth ychydig o newidiadau yn fyw. Mae’r dudalen groeso ddi-bwynt wedi mynd, gyda’r defnyddwyr yn cael ei ail-gyfeirio i’r hafan newyddion (er fod llun y stori nodwedd wedi torri ar hyn o bryd).

Mae nhw wedi cael gwared o’r gallu i ddewis ychwanegu adrannau a dewis rhanbarth. Efallai fod hyn dros dro tra fod gwaith yn cael ei wneud i’w ddiwygio, ond mae hyn yn datrys ar unwaith y broblem o ddefnyddwyr yn gweld adrannau’n diflannu. Dim mwy o glirio cwcis! Fe allwch chi dal wneud smonach o’r dudalen drwy greu dolenni arbennig er enghraifft ond fe ddylech chi allu fynd nôl i’r Hafan eto a fe fydd popeth yn iawn.

Mae’r HTML tu ôl i bob stori wedi newid a’i wneud yn lanach nag o’r blaen, sy’n gwneud hi’n bosib rheoli yr arddull yn llwyr drwy CSS. Mae hyn wedi ei wneud ar gyfer pob stori yn yr archif hefyd. Does dal dim amser ar erthyglau a mae’r ffontiau dal yn hyll, felly gobeithio fydd newid pellach i’r CSS yn y dyfodol agos.

Oherwydd y newid i’r HTML, roedd angen i fi wneud newid bach i’r sgript sy’n crafu’r newyddion ar gyfer Golwg Arall. Dim byd rhy gymleth yn y pen draw.

Mae’r wefan i’w weld yn llawer cyflymach hefyd, efallai oherwydd nad yw’n gorfod gwneud gymaint o ymholiadau SQL i arddangos tudalennau wedi’i addasu ar gyfer pob defnyddwyr.

Dwi’ ddim yn hollol siwr pam fod gymaint o ymdrech wedi mynd fewn i newid y wefan bresennol. Efallai fod hyn yn achub y sefyllfa dros dro tra fod gwefan newydd yn cael ei adeiladu? Pwy a ŵyr.

Postiwyd y cofnod hwn yn Y We. Llyfrnodwch y paraddolen.

One Response to "Golwg 360 beta fersiwn 2"