Dr Hoo

Dim Hoo? Pwy yw Dr Hoo? Dyna’r cwestiwn sy’n cael ei ofyn yn y gyfres fer sy’n cael ei ddangos ar y we gan Virgin Media. Cwestiwn arall yw ‘pwy fyddai’n gwylio’r fath beth’? Mae e’n wael, ac eto’n dda a… dwi wedi drysu. Mae’r prif gymeriad i fod yn Gymro llysieuol aml-bersonoliaeth, sydd efallai yn esbonio pam fod yr acen ym amrywio o Lerpwl i Rhyl ac i rhywle amhenodol yn y Cymoedd.

Mae’n saff i’w wylio yn y gwaith gyda llaw ond mae yna ychydig o olygfeydd ynddo wnaeth i fi ddechrau meddwl “dal ‘mlan, lle mae hwn yn mynd nesa'”?

Mae’r golygfeydd yn Dr Hoo yn llusgo’n ymlaen ychydig yn rhy hir. Mae’r bylchau hir o ddistawrwydd yn teimlo’n lletchwith, fel ffilm Ffrengig ond heb y golygfeydd eang o gefn gwlad. Er, mai yna ryw fath o stori yma a rhaid i ddychymyg y gwyliwr lenwi’r bylchau. Dwi dal ddim yn gallu penderfynu os yw hwn yn waith athrylithgar neu yn un o’r syniadau gwaetha am raglen deledu ers peth amser.

Postiwyd y cofnod hwn yn Ffuglen wyddonol, Fideo. Llyfrnodwch y paraddolen.