BBC Cymru oddi ar yr awyr

Wel mae hyn yn esbonio pam fod sianeli’r BBC wedi diflannu o Freeview heddiw. O’n i’n dechrau poeni fod rhywbeth wedi digwydd i fy mocs digidol am fod pob sianel BBC wedi eu nodi yn ‘scrambled’. Er dwi ddim yn deall pam y ddylai problem yng Nghymru effeithio sianeli fel BBC News.

Mae’n ddefnyddiol iawn fod hi’n bosib gwylio’r sianel newyddion ar y we (ac yn fuan, sianeli eraill y BBC hefyd). Mae’r sianeli lawr ers 3 awr nawr felly mae’n rhaid nad yw’r broblem yn hawdd i’w ddatrys. Mae’r sianeli analog dal ar yr awyr ond wrth gwrs mi fydd y rhain yn cael ei troi i ffwrdd yn 2009-2010. Mae’n siwr fydd yna nifer o gwestiynau i’w gofyn ynglyn a’r drafferth, yn enwedig pam nad oes system wrth gefn er mwyn sicrhau fod rhyw fath o wasanaeth yn bodoli.

Postiwyd y cofnod hwn yn Radio, Teledu. Llyfrnodwch y paraddolen.