Rhyw ddydd…

Llongyfarchiadau i’r awdures Jan Morris ar ‘ail-briodi’ ei phartner mewn partneriaeth sifil yn ddiweddar. Wrth ddarllen y stori ar wefan newyddion BBC Cymru ges i syndod o ddarllen ei bod hi wedi cael “llawdriniaeth i newid ei rywioldeb“.

Pa fath o lawdriniaeth fyddai hynny ‘te? Ydi’n deg i ddweud nad yw newyddiadurwyr y BBC yn deall y gwahaniaeth rhwng rhyw a rhywioldeb?

Postiwyd y cofnod hwn yn Newyddion. Llyfrnodwch y paraddolen.