Dwdl i Gwgl

Yn ôl Wedi 7, mae merch o Gymru wedi cyrraedd 48 olaf cystadleuaeth arlunio Google i blant ysgol. Mae’n werth nodi fod ennillwyr yn cael eu dewis ymhob rhanbarth felly mae plentyn o Gymru ym mhob categori oedran. Fe allwch chi bleidleisio hefyd dros Gwyn Owen o fy hen ysgol sydd wedi ennill rhanbarth Cymru yn yr oedran 11-14 oed.

Postiwyd y cofnod hwn yn Y We. Llyfrnodwch y paraddolen.