Talu teyrnged

Mae’n hawdd ennill clod am newid y byd, os ydych chi’n wleidydd, ond mae’r llawer o’r gwaith pwysicaf yn cael eu wneud gan weision sifil yn gweithredu polisïau y gwleidyddion. Er hyn, ychydig o’r gweision hyn sy’n ddigon hyderus a galluog i herio’r sefydliad mewn ffordd dawel.

Fues i yn angladd fy wncl Handel ddydd Llun. Roedd nifer o’i hen gyd-weithwyr yno a roeddent yn cytuno y dylid cyhoeddi erthygl goffa amdano, rhywbeth pwysicach na phwt o hysbysiad yn y Western Mail. Diolch i dad a chymorth Meic Stephens felly, dyma ei obit yn yr Independent.

Postiwyd y cofnod hwn yn Bywyd. Llyfrnodwch y paraddolen.