Dwynwared #2

Cwpl o flynyddoedd yn ôl fe wnaeth y gwerthwyr tai Peter Alan ail-lansio ei gwefan. Alla’i ddim hawlio mod i wedi gweithio ar hwn rhyw lawer ond dwi’n gyfrifol am reoli ei gweinydd, sydd yn brysur tu hwnt. Mae 80% o’r traffig yn dod o’r canghennau ei hunan ond mae canran sylweddol yn dod o feddalwedd awtomatig neu ‘bots’ sy’n crafu’r wybodaeth er mwyn ei gynnwys mewn gwefannau arall.

Mae hyn yn ffordd amheus o gael ffynhonnell wybodaeth am ddim ond mae’n cael ei oddef am ei fod yn gallu gyrru traffig i’r wefan wreiddiol. Peth arall yw dwyn dyluniad gwefan yn gyfan, fel mae’r cwmni yma o Gaerdydd wedi wneud. Mae’n ddiddorol nodi fod graffeg botymau’r fwydlen wedi ei ddwyn o rywle arall, sef Fasthosts. Mae’r cwmni Property-Direct.co.uk wedi mynd i’r wal erbyn hyn er fod y wefan dal yn fyw.

Postiwyd y cofnod hwn yn Gwaith, Y We. Llyfrnodwch y paraddolen.