Trafferthion teithio

Oherwydd y gwynt a glaw di-derfyn yn ddiweddar, mae e wedi bod yn ddigon anodd teithio ar drafnidiaeth cyhoeddus mewn rhannau o Gymru. Mae’r trênau o gwmpas Caerdydd wedi bod yn eitha annibynadwy – y diwrnod o’r blaen fe ganslwyd dau drên yn olynol, felly roedd rhaid cerdded lan Stryd Bute yn y glaw (ymarfer corff da falle ond ddim yn bleserus). Y dyddie yma, wrth gerdded drwy Caerdydd yn y tywyllwch gyda’r glaw yn tasgu oddi ar yr ymbarél, dwi’n hanner disgwyl tîm Torchwood i ruthro rownd y gornel ar drywydd ryw ddirgelwch arall.

Cyn i fy ffantasi gymryd drosodd, roedd pwynt i’r blogiad yma – sef nodi fod porthiant RSS Cymraeg gan y BBC o newyddion teithio Arriva Cymru. Alla’i ddim gweld hwn wedi ei hysbysebu unrhyw le, ddim yn y wefan Teithio na Travel News. Dangos y prif ddigwyddiadau mae hwn nid gwybodaeth am bob gorsaf ond mae’n fwy defnyddiol na ein hen ffrind, gwefan Arriva.

Postiwyd y cofnod hwn yn Bywyd, Y We. Llyfrnodwch y paraddolen.

2 Responses to "Trafferthion teithio"