Cynnwrf yn Nhre Bute

Wrth adael y gwaith neithiwr fe welais i fod yr heddlu wedi ymgynnull i lawr y stryd. Roedd pedwar car heddlu yno a roedd tâp plastig wedi ei glymu ar draws y stryd. Mi roedd rhai o’r heddweision yn sgwrsio gyda grŵp o ddynion ifanc ac yn cymryd nodiadau. R’on i’n disgwyl gweld rhyw stori ar y newyddion ‘falle ond doedd dim byd.

Er fod yr heddlu dal yno y bore ‘ma doedd gan neb ddim syniad be oedd wedi digwydd. Erbyn hyn mae ychydig bach o’r manylion wedi ei gyhoeddi yn yr Echo. Y tro diwethaf i’r stryd fod yn y newyddion, roedd am resymau gwahanol iawn.

Postiwyd y cofnod hwn yn Bywyd. Llyfrnodwch y paraddolen.

One Response to "Cynnwrf yn Nhre Bute"