Gwefan Llywodraeth y Cynulliad

Mae gwefan newydd llywodraeth y Cynulliad yn fyw o’r diwedd, sydd am y tro cynta yn gwahaniaethu’n glir rhwng y Cynulliad fel sefydliad a’r llywodraeth. Mae’n well na’r hen un yn sicr ond beth sydd tu ôl y llenni?

Mae’n amlwg fod ymgais wedi bod i ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddara gyda XHTML a CSS llawn, ond dyw’r cod ddim yn gwirio (un camgymeriad bach i ddweud y gwir). Mae yna fotwm RSS ar y wefan.. grêt! O, dyw e ddim yn gweithio..

Latest News And Events http://localhost:8080/

Dy’n nhw ddim wedi trefnu y dewislenni yn synhwyrol iawn – mae rhai adrannau newyddion yn dangos teitlau (hir) y storïau newyddion yn y ddewislen ar y chwith, sydd ddim yn gyfeillgar iawn. Mae enghreifftiau o Gymraeg Crap dros y wefan i gyd – cwis i chi, nodwch faint o gyfieithiadau chwithig, camgymeriadau teipio a sillafu yn y dudalen yma, er enghraifft. O ddarllen rhai o’r tudalennau mae’n debyg nad ydyn nhw wedi trafferthu defnyddio y termau safonol nac ychwaith cronfa terminoleg y Cynulliad ei hunain.

Mae’n debyg mai BBC Gogledd Iwerddon sy’n gyfrifol am peth o’r gwaith yma, os nad y cyfan. Defnydd da iawn o dalent cynhenid Gymreig unwaith eto…

Postiwyd y cofnod hwn yn Gwleidyddiaeth, Y We. Llyfrnodwch y paraddolen.

One Response to "Gwefan Llywodraeth y Cynulliad"