Diwrnod yn y bae

Fe ges i ddiwrnod yn gwneud pethau twristaidd ym Mae Caerdydd cwpl o fisoedd yn ôl (mynd am drip ar y trên ar draws y Morglawdd ac yn y blaen) ond dim ond nawr dwi’n cael amser i flogio amdano. Tra o’n i yna roedd criw o India yn ffilmio yng ngwahanol lefydd o gwmpas y Bae. Roedden nhw’n griw eitha proffesiynol yr olwg (tua 30 ohonynt) gyda camera ffilm go iawn, nid fideo, er nad oedd llawer o drefn i’w weld arnynt – fues i am hir yn trio gweithio allan pwy oedd yn cyfarwyddo.

Ffilmio Indiaidd ym Mae Caerdydd

Roedden nhw’n ffilmio mewn darnau o 5 eiliad gyda merch a bachgen yn dawnsio i gyfeiliant cerddoriaeth. Dwi’n dweud dawnsio, ond oedd e’n amlwg mai nid dyna oedd sgil cryfaf y dyn ifanc o flaen y camera. Roedd yna ddau goreograffydd yn ei helpu i ddysgu y symudiadau ar gyfer pob darn byr ac yn cael trafferth mawr i gael y peth yn iawn – nid oedd yn ysgafn ar ei draed…

Fe wnes i dreulio hanner awr yn gwylio hyn ac ar ôl deg cais fe lwyddwyd i fodloni’r cyfarwyddwyr a fe aethon nhw ymlaen i’r 5 eiliad nesaf. Yr ymadrodd dwi’n gofio o’r diwrnod yma oedd “Ready! Sound! Taking!” (rhywbeth felna.. mewn acen Indiaidd). Dyma ddau glip fideo o’r ffilmio a dyma luniau o’r diwrnod.

Take 23 [10.2MB]
Ready! Sound! [12.1MB]

Postiwyd y cofnod hwn yn Bywyd, Ffilm, Lluniau. Llyfrnodwch y paraddolen.

3 Responses to "Diwrnod yn y bae"