Eira cynnar

Wrth gerdded adre heno drwy Sgwâr Mount Stuart gwelais i eira ar y llawr. Roedd hi wedi bod yn bwrw glaw drwy’r dydd ond doedd hi ddim yn ddigon oer i fwrw eira. Ar ôl troi y cornel fe welais i’r stryd i gyd yn wyn a boi gyda peth tebyg i chwythwr dail yn gorchuddio’r stryd gyda eira ffug.

Dyw ffilmio ddim yn beth anghyffredin rownd fan hyn ond dyma’r tro cynta i fi gerdded i’w chanol hi. Er fod plismon yno’n atal ceir rhag pasio wnaeth neb fy stopio felly gerddes i ymlaen drwy’r eira. Roedd y stryd wedi’i addurno ar gyfer 19ed ganrif gyda bareli ar ochr y stryd a tân ynddynt, a trol yn llawn sachau. Roedd un actor i’w weld yno, mewn cot fawr ddu a het, ond welais i neb arall. Felly dwi ddim yn gwybod pwy oedd yn ffilmio.. dwi’n credu fod Dr Who wedi gorffen y bennod arbennig ar gyfer y Nadolig.

Chwythu eira
Golau llachar
Dyn mewn cot ddu

Postiwyd y cofnod hwn yn Bywyd, Lluniau. Llyfrnodwch y paraddolen.