Archifau Categori: Cymraeg

Fideo 9.0

Dwi wedi bod yn casglu gwybodaeth am fideos Cymraeg ar YouTube ers tipyn ac eisiau gwneud rhywbeth gyda nhw yn defnyddio API YouTube. Dwi am esbonio sut wnes i hyn isod ond os ydych chi yn ddi-amynedd neu ddim eisiau … Continue reading

Postiwyd yn Cymraeg, Fideo, Y We | 5 Sylw

Geocities yn cau

Mi fydd Yahoo, perchennog Geocities yn cau lawr y wefan ar ôl heddiw, a gyda hyn mi fydd llawer o wefannau Cymraeg cynnar yn diflannu. Fe roedd Geocities yn boblogaidd iawn gyda bandiau, labeli a ffansîns Cymraeg, yn cynnwys Fitamin … Continue reading

Postiwyd yn Cymraeg, Y We | 5 Sylw

Costau cyfieithu

Mae yna rhywbeth yn drewi ynglyn a’r stori yma ynglŷn a chyfieithu gêm gyfrifiadurol. Dyw cyfieithu 30 mil o eiriau ddim yn mynd i gostio £16,500! Mae’n debygol mai geiriau unigol fyddai llawer o’r cynnwys yn hytrach na brawddegau llawn … Continue reading

Postiwyd yn Cymraeg, Newyddion | 1 Sylw

Golwg 360 beta

Dwi’n sylwi fod Golwg 360 wedi ei nodi fel ‘beta’ nawr a fod y dylunio wedi ei addasu yn agosach i fy awgrym i. Ond allwch chi ddim gwneud llawer o welliannau i’r wefan fel mae ar hyn o bryd … Continue reading

Postiwyd yn Cymraeg, Y We | 1 Sylw

Golwg Arall

Yn yr wythnos ddiweddaf dwi wedi bod yn gwylio Nasa TV lle mae’r gofodwyr ar y wennol ofod (nid ‘llong ofod’ fel mae Golwg yn dweud) yn trwsio a diwygio telesgôp Hubble. Mae nhw’n arwyr yn wir, yn dygymod a … Continue reading

Postiwyd yn Cymraeg, Y We | 1 Sylw