Category Archives: Iaith

419 Cymraeg

Da dydd i chi. Ym mis Ebrill fe ges i neges sbam yn Gymraeg. Nid neges wreiddiol ond un wedi ei gyfieithu drwy Google Translate. Am fod y cyfeiriad ebost wedi ei grafu oddi ar wefan uniaith Gymraeg dwi’n cymryd … Continue reading

Posted in Iaith, Y We | 2 Comments

Hacio’r gerddoriaeth

Dyma fy ymateb i her Carl i greu trac allan o’i sampls sain “Hacio’r Iaith”. Ie, allwch chi weld dylanwad Paul Hardcastle yn eitha amlwg fan hyn. Edrych ymlaen i weld os oes unrhywun arall am wneud rhywbeth tebyg. Cymal … Continue reading

Posted in Cerddoriaeth, Iaith, MP3 | 2 Comments

S4C Manylder Uwch

Mae S4C wedi gofyn i’w gwylwyr am gynigion i enwi eu sianel newydd fydd yn darlledu yn HD (yn glyfar iawn, mae nhw’n osgoi y gair ‘cystadleuaeth’). Felly dyma rhai o fy nghynigion i. Does dim rheidrwydd i ddefnyddio ‘S4C’ … Continue reading

Posted in Iaith, Teledu | 3 Comments

Fideo 9.0

Dwi wedi bod yn casglu gwybodaeth am fideos Cymraeg ar YouTube ers tipyn ac eisiau gwneud rhywbeth gyda nhw yn defnyddio API YouTube. Dwi am esbonio sut wnes i hyn isod ond os ydych chi yn ddi-amynedd neu ddim eisiau … Continue reading

Posted in Cymraeg, Fideo, Y We | 5 Comments

Isdeitlo

Mae’r comedïwr Rhod Gilbert yn gallu bod yn eitha doniol er mod i ddim yn hoff iawn o’i arddull stand-up. Dyma glip o rhaglen beilot a wnaeth e ar gyfer BBC Three, sy’n nodedig yn bennaf am fod yr isdeitlau … Continue reading

Posted in Comedi, Fideo, Scymraeg | Dim Sylwadau