Rhestr Termau Cymraeg

Mae'r rhestr yma wedi ei ddileu oherwydd fod blynyddoedd wedi pasio ers i unrhyw beth gael ei ychwanegu (heblaw am gywiriadau bach).

Mae yna gyrff 'swyddogol' sydd nawr yn safoni termau technegol a llefydd arall i drafod (a dadle!) am drosi termau. Dyma rhai cysylltiadau addas:

Ionawr 14, 2005